BEGIN:VCALENDAR
PRODID: -//JEvents for Joomla 1.0.x
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:L0214 Tábor pro mladší táborníky
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:=0D=0A=0D=0AT=C3=81BOR PRO MLAD=C5=A0=C3=8D T=C3=81BORN=C3=8DKY=0D=0A=0D=0A=0D=0ARezervace m=C3=ADsta zde=0D=0A=0D=0A Term=C3=ADn : 26.7.=C2=A0 - 2. 8. 2014=20=0D=0A=0D=0AV=C4=9Bk : 5 - 10 let=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=C2=A0=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A Cena : 3.470,- K=C4=8D (p=C5=99i vl.doprac=C4=9B 3.000,-)=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=C2=A0=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0AObjekt:=0D=0A rekrea=C4=8Dn=C3=AD st=C5=99edisko R=C5=AF=C5=BEen=C3=A1=C2=A0se nach=C3= =A1z=C3=AD na samot=C4=9B v zapomenut=C3=A9 oblasti ji=C5=BEn=C3=ADch = =C4=8Cech mezi m=C4=9Bsty Sedlec -=C2=A0Pr=C4=8Dice=20=0D=0A=20=0D=0A Vybaven=C3=AD:=0D=0A h=C5=99i=C5=A1t=C4=9B na volejbal a fotbal, rybn=C3=ADk s=C2=A0vlastn=C3= =AD pl=C3=A1=C5=BE=C3=AD, spole=C4=8Densk=C3=A9 m=C3=ADstnosti. Okol= =C3=AD nab=C3=ADz=C3=AD ide=C3=A1ln=C3=AD prostor pro hry v p=C5=99=C3= =ADrod=C4=9B, koup=C3=A1n=C3=AD a sportovn=C3=AD vy=C5=BEit=C3=AD. D=C4= =9Bti jsou ubytov=C3=A1ny ve=C2=A04-6 l=C5=AF=C5=BEkov=C3=BDch srubov= =C3=BDch chat=C3=A1ch(elektrifikovan=C3=BDch).=0D=0A=20=0D=0A Program:=0D=0A Ozdravn=C3=BD pobyt je ur=C4=8Den pro v=C4=9Bkovou kategorii 5-10 let, i p= ro d=C4=9Bti, kter=C3=A9 z=C3=ADsk=C3=A1vaj=C3=AD svou prvn=C3=AD zku= =C5=A1enost s t=C3=A1borem a samoz=C5=99ejm=C4=9B i pro mlad=C5=A1=C3= =AD sourozence =E2=80=9Eko=C5=88=C3=A1k=C5=AF" a =E2=80=9Et=C3=A1born= =C3=ADk=C5=AF". Zku=C5=A1en=C3=AD a trp=C4=9Bliv=C3=AD vedouc=C3=AD je = provedou prvn=C3=ADmi kr=C5=AF=C4=8Dky t=C3=A1borov=C3=A9ho =C5=BEivot= a a pomohou jim p=C5=99ekonat pro mnoh=C3=A9 prv=C3=A9 dny odlou=C4=8De= n=C3=AD od rodi=C4=8D=C5=AF.=0D=0A=20=0D=0A Str=C3=A1v=C3=ADme kr=C3=A1sn=C3=A9 dny uprost=C5=99ed p=C5=99=C3=ADrody v= =C2=A0kamar=C3=A1dsk=C3=A9m prost=C5=99ed=C3=AD a p=C5=99i celot=C3=A1b= orov=C3=A9 h=C5=99e=20=0D=0A=20=0D=0A =E2=80=9EHOBIT II" pro=C5=BEijeme mnoho dobrodru=C5=BEstv=C3=AD, legrace a= z=C3=A1bavy. Vyd=C3=A1me se s Bilbo Pytl=C3=ADkem na dobrodru=C5=BEno= u v=C3=BDpravu do St=C5=99edozem=C4=9B za znovuz=C3=ADsk=C3=A1n=C3=ADm = ukraden=C3=A9ho pokladu. Ocitneme se ve sv=C4=9Bt=C4=9B trpasl=C3=ADk= =C5=AF, elf=C5=AF a kouzeln=C3=ADk=C5=AF, kde budeme =C4=8Delit n=C3= =A1strah=C3=A1m tajemn=C3=BDch sil. Nebude chyb=C4=9Bt ani stezka odvah= y pro neboj=C3=A1cn=C3=A9, t=C3=A1bor=C3=A1k, diskot=C3=A9ka a spousta= dal=C5=A1=C3=ADch p=C5=99ekvapen=C3=AD. V b=C4=9B=C5=BEn=C3=A9m t=C3= =A1borov=C3=A9m =C5=BEivot=C4=9B si p=C5=99i hr=C3=A1ch na sou=C5=A1i = i ve vod=C4=9B ov=C4=9B=C5=99=C3=ADme sv=C3=A9 schopnosti a nau=C4=8D= =C3=ADme se mnoho nov=C3=A9ho.=0D=0A=20=0D=0A Sou=C4=8D=C3=A1st=C3=AD programu je i n=C3=A1v=C5=A1t=C4=9Bva zv=C3=AD=C5= =99ec=C3=AD farmy "Vratkov"s=C2=A0mo=C5=BEnost=C3=AD povozen=C3=AD se = na kon=C3=AD=C4=8Dc=C3=ADch.=0D=0A=20=0D=0A T=C4=9B=C5=A1=C3=ADme se v=C3=A1s Gandalf, Bilbo Pytl=C3=ADk, Glum, Radka,= Jarka, K=C3=A1ja, V=C4=9Brka, Kimi, M=C3=AD=C5=A1a a mnoho dal=C5=A1= =C3=ADch=E2=80=A6=0D=0A=20=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A - A jako bonus jsme pro V=C3=A1s p=C5=99ipravili mo=C5=BEnost z=C3=BA=C4= =8Dastnit se bezplatn=C3=A9=20=0D=0A ka=C5=BEdodenn=C3=AD v=C3=BDuky angli=C4=8Dtiny formou hry v d=C3=A9lce 45= min pod veden=C3=ADm zku=C5=A1en=C3=A9 lektorky.=0D=0A=20=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0ACena zahrnuje:=20=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A - ubytov=C3=A1n=C3=AD, stravu 5x denn=C4=9B.,celodenn=C3=AD pitn=C3=BD re= =C5=BEim, poji=C5=A1t=C4=9Bn=C3=AD, pedagogick=C3=BD i zdravotnick= =C3=BD dozor a pozornou p=C3=A9=C4=8Di cel=C3=A9ho t=C3=A1borov=C3=A9ho= t=C3=BDmu.=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A - dopravu z=C3=A1jezdov=C3=BDm autobusem (p=C5=99i vlastn=C3=AD doprav=C4= =9B sleva 470,-K=C4=8D)=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A - Bonus !! -voliteln=C3=A1 v=C3=BDuka angli=C4=8Dtiny=C2=A0 formou her= =20=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=C2=A0=0D=0A=0D=0A=0D=0A
LOCATION:Umístění našeho tábora: RS RŮŽENÁ, Chyšky (okr. Písek)
CONTACT:Telefon : 604 842 761 (Jaroslava Maxová), E-mail : tabory@klub-crazy.cz
CATEGORIES:Tábor
X-EXTRAINFO:KLUB CRAZY občanské sdružení Poštovní adresa: Vlastina 850/36 160 00, Praha 6
DTSTART:20140726T000100
DTEND:20140802T000100
UID:1590842261evt49
DTSTAMP:20200530T143700Z
END:VEVENT
END:VCALENDAR