Start

Kdo nás vede aneb vedení Klubu Crazy:

Jarka Maxová

Jarka Maxová- hl.vedoucí a jednatel Klubu Crazy


Rolf Janáček

Rolf Janáček - vedoucí oddílu Tuláci

Kája a Tomáš

Karolína Maxová- zástupce vedoucího oddílu + Tomáš Průša - IT Klubu Crazy

Radka

Radka Janáčková- zástupce vedoucího oddílu

Míša

Míša Stehlíková - zástupce vedoucího oddílu

o ŽIJE-LI DÍTĚ V TRESTU A KÁRÁNÍ, NAUČÍ SE ODSUZOVAT.
o ŽIJE-LI DÍTĚ V NEPŘÁTELSTVÍ, NAUČÍ SE ÚTOČIT.
o ŽIJE-LI DÍTĚ V POSMĚCHU, NAUČÍ SE VYHÝBAVOSTI.

♥ ŽIJE-LI DÍTĚ V POVZBUZENÍ, NAUČÍ SE SMĚLOSTI.
♥ ŽIJE-LI DÍTĚ V TOLERANCI, NAUČÍ SE TRPĚLIVOSTI.
♥ ŽIJE-LI DÍTĚ V TOLERANCI, NAUČÍ SE OCEŇOVAT.
♥ ŽIJE-LI DÍTĚ V POCTIVOSTI, NAUČÍ SE SPRAVEDLNOSTI.
♥ ŽIJE-LI DÍTĚ V BEZPEČÍ, NAUČÍ SE VĚŘIT.
♥ JE-LI DÍTĚ PŘIJÍMÁNO A OBKLOPENO PŘÁTELSTVÍM,
NAUČÍ SE VE SVĚTĚ HLEDAT LÁSKU.
A k tomu mu chceme pomoci i my, nás pár bláznů,
kteří to ještě v dnešním světě nevzdali