POSTUP OBJEDNÁVKY
1. Vybraný tábor si rezervujte telefonicky nebo odesláním formuláře na této stránce.

 

REZERVACE
Turnus
Jméno a příjmení dítěte
Kontaktní jméno
(pokud není shodné se jménem dítěte)
Ulice a č.p.
Obec
PSČ
Telefon (mobil)
Fax
E-mail
Rok narození dítěte
Poznámka nebo dotaz

V případě problémů s rezervací nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonem. Děkujeme.

Tento formulář slouží pouze k rezervaci místa na dané akci. Pro přihlá‘ení je nutné vyplnit tiskopis "Přihlá‘ka na tábor", který obdržíte po‘tou nebo jej najdete zde (v letaku uplne dole)na tomto odkazu .
Rezervace bez potvrzené přihlá‘ky zaniká naplněním kapacity turnusu, nebo 14 dnů po rezervaci.

Poznámky

Na vyžádání vystavíme potvrzení na příspěvek FKSP od Va‘eho zaměstnavatele nebo fakturu pro zaměstnavatele či zdravotní poji‘ťovnu. Příspěvek je možný až do vý‘e ceny tábora.

Jak se stát členem Klubu Crazy?
Stačí na přihlá‘ce za‘krtnout ANO a zaplatit roční členský příspěvek 30 Kč. Více informací na vebu nebo na Facebooku klubu.